lunes, 20 de abril de 2009

LA COMPOSICIO EN LA MAGIA.

Molts cops quand veiem a un o altre magic fem comparacions en vers la claritat de la seva actuacio i ens inclinem per un o altre a l'hora de determinar les nostres preferencies. Poca gent s'ha fet la pregunta del perque de tot plegat en aquesta materia. Senzillament pensem que un es millor interpret, que els seus jocs son emocionalment mes impactants o si mes no que te mes recursos tecnics al seu abast per dur a terme el seu show en cuestio o probablement sigui una cuestio purament estetica.
Sense por a equivocarme i despres de reflexionar detingudament en les meves actuacions profesionals i veien a d'altres companys he arribat a la conclusio que aixo es deu a la composicio en tots els seus aspectes a l'hora de estudiar, construir i desenvolupar el seu espectacle. Ritme amb composicio musical, construccio amb els mateixos parametres, estudi de la natura del efecte i formes de construccio en la estructura del seu acte a mes de la manera de executarlo i fer entendre aquest mateix fan possible que al final del espectacle, donat la unitat i ordre del mateix, l'espectador tingui una millor impresio del artista. En aquest cas el magic ha estat fent les coses de una manera mes professional, creativa, ingeniosa i ha assolit la meta de emocionar al seu public. Es aixi com quedem en el record dels espectadors per mes llarg temps del que fan altres. Clars exemples de alguns d'aquests artistes son Tommy Wonder, Fred Kaps, Pepe Carroll, entre d'altres. Son ells els que marquen un estil i una tendencia en les corrents de pensament filosofic del il.lusionisme que perdura encara el dia d'avui.

No hay comentarios: